Värmepumptips inför sommaren

Sommaren närmar sig och är kommer några tips om hur du sköter din värmepump under den varma årstiden.

Försommaren är rätt tid för att serva värmepumpen. Detta eftersom maskinen kommer att gå i kyla längre tider och är den smutsig kan den då lätt bli en grogrund för diverse olika mögelsorter. Och det vill man ju helst undvika.

Så se till att kontrollera maskinen noggrant - såväl utedelen som innedelen. Vad gäller utedelen ska man förstås kontrollera att allt sitter fast som det ska.  Maskinen ska sitta vågrätt eller med en lätt lutning. Är utedelen mycket smutsig kan det vara läge att skaffa ett tak. Används markstativ bör man kontrollera att marken under maskinen inte flyttat sig alltför mycket under vintern.

Innedelen av maskinen ska rengöras ordentligt. Rengör filtren och torka av med en fuktig trasa. Tänk på att lamellerna böjs lätt, så dem ska man inte röra. Är de mycket smutsiga kan det som vi nämnt ovan vara läge att ta in maskinen på service.

Kylläget

Ska du använda värmepumpen i kylläge är det en god idé att provköra det först. Detta kan göras en solig vår/försommardag; du sätter helt enkelt pumpen på kyldrigt i 17°C och kontrollerar att kylan kommer som den ska. Kontrollera även att kondensvattnet rinner undan ordentligt.

OBS! Man bör inte stänga av maskinen helt under sommmaren. Genom att hålla strömmen igång kan man hålla smådjur och liknande borta från de elektriska delarna.

24 Apr 2014