Få offerter från seriösa installatörer

Ljus framtid för värmepumpar enligt forskare

Värmepumpsmarknaden går mot en ljus framtid. I alla fall om man får tro på det tvärvetenskapliga projektet ”Värmemarknaden i Sverige”, som förutspår att värmepumparnas marknadsandelar kan komma att öka till omkring 35 procent år 2030, jämfört med dagens 20 procent.

Forskningsprojektet har pågått i två år och resultatet presenterades nyligen på Energimyndighetens konferens Energiutblick i Stockholm.

Projektet syftar till att ge en samlad bild av utvecklingen på den svenska värmemarknaden och drivs av av konsultföretaget Profu tillsammans med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Högskolan i Halmstad, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Lunds tekniska högskola.

De som finansierat det hela är bland annat Svenska Värmepumpföreningen (SVEP), Svensk Fjärrvärme  Göteborg Energi samtHyresgästföreningen.

En snabb överblick över marknaden visar att den omsätter 100 miljarder kronor och 100 TWh per år. Fjärrvärme är den dominerande uppvärmningstekniken med 50 procent av marknaden och den andra halvan är uppdelad mellan elvärme, värmepumpar och biobränsle.

Men man förutspår alltså att värmepumparna kommer att få en större del av marknaden i framtiden – upp till 35 procent enligt forskarna, till år 2030. Detta samtidigt som förbrukningen av el minskar tack vare effektivare värmepumpar och annan effektivisering på egergiområdet.

Forskarna kommenterar det hela på följande vis i sin rapport:

”Hur långt denna utveckling går påverkas av energipriser, styrmedel och marknadsaktörernas agerande, men även av byggnadernas egenskaper där möjligheten till sänkta systemtemperaturer är viktig”,

Man påpekar även att efterfrågan på kyla i bostäder är en viktig faktor när det gäller värmepumparnas konkurrenskrafti framtiden. Forskarna tror vidare att det kan bli vanligt med kombolösningar bestående av värmepumpar, solvärme och fjärrvärme, till exempel.

John Johnsson från konsultfirman Profu sammanfattade forskningsresultatet under konferensen i Stockholm.

– Värmemarknaden har varit mycket duktig på att anpassa sig till omgivningens krav. 1970 var nästan 100 procent av värmemarknaden inte hållbar (fossil energi), i dag ligger motsvarande siffra på omkring 30 procent, säger John Johnsson.

– Framtiden är en kombination av ökad hållbarhet för energitillförseln och energieffektivisering. Utvecklingen framöver kommer i första hand att bestämmas av vad som händer med de befintliga byggnaderna. Den elbaserade värmen kommer förmodligen att öka, säegr Johnsson.  

Rapporten kommer att presenteras i sin helhet i Almedalen om en dryg månad (årets Almedalsvecka i Visby hålls 29 juni-6 juli).

22 May 2014