Få offerter från seriösa installatörer

Ny branschorganisation för värmepumpar bildad - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Värmepumpbranschen får en ny intresseorganisation - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Detta står klart sedan Svenska Värmepumpföreningen, SVEP och Kyl & Värmepumpföretagen gått samman.

Samgåendet klubbades igenom i slutet av maj på Berns salonger i Stockhom i där SVEP hade sitt ordinarie årsmöte och KV-företagen hade ett extra föreningssammanträde.

Den nya organsiationen blir kraftfull med över tusen medlemmar. Dessa har drygt 20 000 anställda och omsätter totalt omkring tolv miljarder kronor.

Styrbjörn Drugge blir ordförarnde för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han ser mycket positivt på sammaslagningen mellan de båda organisationerna, som han menar har (eller hade) stora likheter med varandra.

- Sammangåendet är något som kommer att gynna våra medlemsföretag då vi kommer att vara en större och starkare organisation med bättre förutsättningar att bevaka våra medlemmars intressen och driva de frågor som är viktiga för vår bransch, säger Drugge i ett pressmeddelande.

Den nya ordföranden får en hel del att bita i, då det finns många brinnande frågor i värmepumpbranschen. Några viktiga frågor blir utbildningsfrågan och rekryteringsbehovet, det omfattande ROT-avdragsfuskandet i värmepumpbranschen och den nya F-gasförordningen.

Styrbjörn Drugge – som även arbetar som marknadschef på IVT Värmepumpar -  är dock beredd att ta sig an alla tänkbara utmaningar som väntar honom.

- Kombinationen stora pensionsavgångar och att det utbildas för få personer med rätt kompetens för vår bransch leder till stora problem för våra medlemmar, så självklart är det en enormt viktig fråga att driva. Sedan måste vi helt enkelt komma till rätta med det utbredda fusket i branschen som drabbar de företag som vill vara ärliga. Det är inte acceptabelt att det ser ut som det gör, slår han fast. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har inte hunnit få upp någon egen hemsida ännu utan hänvisar till de tidigare organisationernas hemsidor som finns här och här.

 

 

 

19 Jun 2014