Få offerter från seriösa installatörer

KTH sparar energi med värmepumpar

Ett stort energibesparingsprojekt inleds i veckan på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) Campus. En värmepumpsanläggning ska drastiskt minska behovet av köpt energi.

Projektet drivs av Akademiska Hus och värmepumpsanläggningen som ska producera både värme och kyla kommer att kosta 33 miljoner kronor.

Tanken är att investeringen ska betala tillbaka sig i form av minskar behov av inköpt energi. Enligt de beräkningar som gjorts kommer man att köpa in 25 procent mindre energi jämfört med dagens nivåer, vilket motsvarar uppvärmningen av 1 000 villor (23 700 MWh, för att ange den exakta siffran).

Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus region Stockholm, är mycket nöjd med utvecklingen av projektet.

- Genom ett gott samarbete med KTH där vi utnyttjar överskottsvärme från datacentret PDC kan vi energieffektivisera rejält och minska mängden köpt energi. Det här är en viktig del i att utveckla framtidens hållbara campus, säger Tjernström i ett pressmeddelande.

27 May 2014