Få offerter från seriösa installatörer

Värmepumpar viktig del av universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna

Det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna kommer att få merparten av sin energi för värme och kyla från värmepumpar.

För ett par veckor sedan invigdes byggnaden för teknik i Nya Karolinska Solna. Skanska har stått för uppförandet av byggnaden, som nu lämnats över till Stockholms läns landsting. Driten av byggnaden och de tekniska systemen kommer att skötas av företaget Coor Service Management.

Nya Karolinska Solna planeras öppna delvis 2016 och planeras vara fullt i bruk till 2018. Sjukhusets yta kommer att ligga på 330 000 kvadratmeter och det ställs således mycket höga för att patientsäkerhet, drifsäkerhet och hållbarhet ska kunna garanteras fullt ut.

Byggnaden för teknik (BFT) är en mycket viktig del i detta. Den kommer vara lite av en spindel i nätet och förse de övriga byggnaderna på sjukhusområdet med en rad saker som förstås är absolut nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas: värme, kyla, vatten, el och medicinska gaser, för att ta några exempel på vad BFT kommer att bidra med.

När det gäller värme och kyla kommer större delen av energin för detta detta att produceras av värmepumpar. Allt för att energikostnaderna ska vara så låga som möjligt och att spillet i distributionen ska minimeras. Värmepumparna är placerade i ett underjordiskt lager och är anslutna till byggnaden för teknik via borrhåll.

Magnus Wikström som är affärsenhetschef på Coor Service Management är mycket entusiastisk kring projektet.

- Nya Karolinska Solna kommer att bli ett av världens mest energieffektiva, hållbara och driftsäkra sjukhus, vilket ställer stora krav på systemen och logistiken. Vi har under ett par månaders tid förberett oss genom att följa tester och provkörningar, och nu tar vi över för trimning och finjustering, säger Wikström i ett pressmeddelande.

Nya Karolinska Solna är inte det enda prestigeprojektet där värmepumpar spelat en viktig roll. Tidigare har vi bland annat skrivit om att Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) sparar energi med värmepumpar.

Det är helt enkel framtidens melodi på energifronten!

23 Jun 2014