Få offerter från seriösa installatörer

Stor vinst för Nibe första kvartalet

Värmepumptillverkaren Nibe fortsätter att leverera stabila resultat. Enligt uppgift väntas man göra en vinst på 177 miljoner kronor (före skatt) under årets första kvartal.

Den fina trenden för Nibe håller således i sig. Efter en stark avslutning på fjolåret – med fina försäljningssiffror - nådde man ett resultat efter finansnetto på 404 miljoner kronor. Därmed slog man med god marginal de beräkningar från branschanalytiker som förutspådde en vinst på runt 360 miljoner kronor.

En viktigt del i Nibes fina resultat är att försälningen av värmepumpar i Sverige ökade påtagligt under slutet av fjolåret. Även på företagets största marknader i övrigt - Tyskland, Frankrike och Schweiz - gick det bra. Totalt sett går 40 procent av Nibes försäljning till nordiska länder, 48 procent till övriga Europa och 12 procent till resten av världen. 

2014 har alltså inletts starkt och det finns en hel del som talar för en fortsatt positiv utveckling. Till exempel kommer det att med största sannolikhet införas  subventioner för värmepumpar i Storbritannien  och i Tyskland kan det bli aktuellt med lagstiftning som förbjuder en viss typ av oljepannor som installerats före år 1985. Dessutom har EU-kommissionen gjort ändringar i sitt regelverk för hur man beräknar förnyelsebar energi. Frånluftsvärmepumpar kommer att inkluderas där i fortsättningen, vilket givetvis är positivt för värmepumpstillverkare.

Nibes långsiktiga mål är att ha 20 procents tillväxt per år och för att uppnå det fortsätter man att göra förvärv. Så sent som i februari köpte man det franska säljbolaget Technibel (med en omsättning på 105 miljoner kronor per år).

Man har även satsat hårt på produktutvecklingen de senaste åren och beskedet från företaget är att man kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Och Nibe ligger som bekant långt fram på den fronten. När energimyndigheten testade bergvärmepumpar toppade företaget flera klasser.

Framtiden ser alltså ljus ut för Nibe. Vi på värmepumpar.nu fortsätter naturligtvis att följa utvecklingen. 

12 May 2014