Få offerter från seriösa installatörer

Energimyndigheten testar bergvärmepumpar

Energimyndigheten har testat nio bergvärmepumpar och hur mycket de sparar jämfört med elvärme i olika typer av hus.

Sammanfattningsvis sparar de mellan sparar mellan 80 och 64 procent jämfört och årsvärmefaktorn ÅVF) är 2,8-5,0 (en årsvärmefaktor på innebär att den aktuella värmepumpen ger fem gånger mer värme än den el de förbrukar för sin drift.

Här nedan kommer vi att lista de bästa värmepumparna i olika kategorier, enligt Energimyndighetens test:

Hus med lågt energibehov (24 200 kilowattimmar per år)och golvvärme

Nibe F1255-16

Sparar 79 procent =19 000 kilowattimmar/år. ÅVF: 4,7.

Viessmann Vitocal 343-G/Nibe F1245-10/Thermia Diplomat Optimum G3 10

Sparar 76-77 procent = 18 500-18 600 kilowattimmar/år. ÅVF: 4,3.

Hus med lågt energibehov (24 200 kilowattimmar per år ) och radiatorer

Nibe F1255-16

Sparar 74 procent = 17 900 kilowattimmar/år. ÅVF: 3,8.

Nibe F1245-10

Sparar 73 procent = 17 700 kilowattimmar/år. ÅVF: 3,7.

Viessmann Vitocal 343-G

Sparar 71 procent = 17 100 kilowattimmar/år. ÅVF: 3,4.

Hus med högt energibehov (34 300 kilowattimmar) och golvvärme

Nibe 1255-16 

Sparar 80 procent =  27 400 kilowattimmar/år. ÅVF: 5,0.

Viessmann Vitocal 343-G

Sparar 79 procent = 27 100 kilowattimmar/år. ÅVF: 4,8

Thermia Diplomat Optimum G3 10

Sparar 78,5 procent = 27 000 kilowattimmar/år. ÅVF: 4,7

Hus med högt energibehov (34 300 kilowattimmar) och radiatorer

Nibe F1255-16

Sparar 76 procent = 25 900 kilowattimmar/år. ÅVF:

Nibe F1245-10

Sparar 74 procent = 25 400 kilowattimmar/år. ÅVF: 3,8

Viessmann Vitocal 343-G

Sparar 73 procent = 25 000 kilowattimmar/år. ÅVF: 3,7

Fotnot: Energibesparingen är beräknad jämfört med om du skulle värma huset och varmvattnet med el. Årsvärmefaktorn gäller för kallt klimat, vilket motsvarar årsmedeltemperaturen i Helsingfors.

Se hela testet här.

14 Apr 2014