Få offerter från seriösa installatörer

Nytt om ROT-avdrag för värmepumpar

I början av april tillkännagav Skatteverket en ny schablon för värmepumpinstallationer. Detta gäller numera för ROT-avdraget:

Installation av bergvärmepump - 35 procent av den totala entreprenadkostnaden får dras av.

Installation av övriga värmepumpar - 30 procent av den totala entreprenadkostnaden får dras av.

Dessa nya schabloner från Skatteverket är fem procent högre än de gamla.

Informationen lämnades av Pia Blank-Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket vid ett seminarium som hölls på Rica Hotell intill Stockholmsmässan (seminariet arrangerades av värmepumptillverkaren Nibe).

Värmepumpbranschen har dessvärre drabbats av en del med fusk med ROT-avdraget. Vissa företag använder helt enkelt ROT som konkurrensmedel för att vinna fördelar gentemot ärliga hantverkare. Man gör detta genom att räkna av en för stor del av entreprenaden som arbetskostnad, vilket är avdragsgillt, medan de icke avdragsgilla materialkostnaderna hålls orimligt låga.

I en granskning som gjordes av Skatteverket hade endast 30 procent av de 80 värmepumpföretagen tillämpat schablonmodellen. Över hälften – 52 procent för att vara exakt – hade haft en oproportionerligt hög arbetskostnad jämfört med materialkostnaden.

Skatteverket kommer därför att kräva att ett antal värmepumpföretag betalar tillbaka pengar, 1,5 miljoner kronor. Dessutom kommer Skatteverket gå till domstol i en del av fallen för att få beräkningen av arbetskostnaden prövad.

– ROT-avdraget ska inte användas som konkurrensmedel. Vi har blivit kontaktade av företag i värmepumpbranschen som plötsligt börjat förlora uppdrag och kunder på ett sätt som man inte varit med om tidigare. De blir utsatta för osund konkurrens från företag som erbjuder sina kunder ”jättemycket ROT”, säger Pia Blank-Thörnroos.

Ligger man över schablonerna för arbetskostnad måste man kunna visa hur detta räknats fram. Görs inte detta på ett tillfredsställande vis kan Skatteverket vägra att betala ut pengar eller kräva tillbaka pengar som redan betalats ut.

Läs mer om detta här.

10 Apr 2014