Traditionella värmepumpar och inverters

Värmepumpar används precis som namnet antyder för att överföra värme från ett område till ett annat. Det intressanta är att de även kan användas för att överföra värmeenergi från en kallare plats till en varmare, vilket verkar gå stick i stäv med både förnuftet och termodynamikens grundsats.

De används mest för att värma upp bostäder, men även stora kommersiella byggnader kan använda värmepumpar, men då i betydligt större skala. Termen kan visserligen beskriva många typer av enheter som används för att värma eller kyla. Även om det låter motsägelsefullt är även luftkonditioneringar och frysar vanliga värmepumpar.

Traditionella Värmepumpar

I en vanlig värmepump färdas kylmediet mellan kompressorn och kondensorn under cirkulationen. I denna cykel omvandlas köldmediet från vätska till gas. När bostaden når önskad temperatur avbryts processen och startar sedan igen när hemmet temperaturen går utanför den temperatur som anges på termostaten. När systemet stannar och startar, förbrukar pumpsystemet energi för att ta sig upp till rätt temperatur för att börja värme eller kyla.

Inverters/Omriktare

Invertersystem är ännu effektivare eftersom pumpen minskar energiförlusten under köldmediecirkulationen. I värmepumpar utrustade med en inverter – kompressor med variabelt varvtal – drivs den i olika hastigheter som är beroende av temperatur och värmelaster. Omriktaren justerar hastigheten på köldmediet för att minimera de energiförluster som orsakas av att starta om maskinen varje gång temperaturen nivåerna förändras.

27 Sep 2013