Få offerter från seriösa installatörer

SVEP löser värmepumpstvisterna

Skulle du – mot förmodan - få problem med din värmepump är det inte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) du ska vända dig till utan svenska värmepumpföreningen (SVEP).

Vi på Proffsofferter samarbetar enbart med seriösa installatörer och det är mycket sällan någon kund drabbas av problem. Tvärtom är den stora majoriteten av våra mycket nöjda med den service de fått via oss.

Men hur kunnig och serviceinriktad man än är så finns det alltid en risk att problem uppstår vid en värmepumpinstallation. Det är trots allt fråga om relativt komplicerade installationer inom ett känsligt område.

I de allra flesta fall kan konsumenten och leverantören lösa saken på egen hand, men det händer att det går till hela vägen tvistemål.

ARN hjälper inte till

I normala fall vänder man sig som konsument till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), men när det gäller just värmepumpar är ARN inte behjälpliga. Detta eftersom man inte anser sig ha den tekniksa kompetens för att reda ut den typen ärenden.

Faktum är att ARN avsade sig värmepumpsärenden redan 1989. Istället är det svenska värmepumpföreningen (SVEP) som tar hand om den typen av ärenden.

SVEP tar en avgift

SVEP tar dock ut en avgift på 1 500 kronor och därför är det trots allt många som hör av sig till ARN, trots att man klart och tydligt skrivit på sin hemsida att man inte behandlar värmepumpsärenden.

Men nu vet du alltså vad som gäller – vänd dig till SVEP om problemet inte skulle gå att lösa på annat sätt. Enligt vår erfarenhet är de mycket kompetenta och sköter sitt uppdrag på ett bra sätt.

Hör av dig till oss!

Givetvis kan även höra av dig till oss med frågor och funderingar kring värmepumpar. Vi svarar och ger alltid råd efter bästa förmåga!

Här kan du läsa mer om vilka typer av ärenden ARN inte prövar. Just värmepumpar nämns som nummer 9 under ”andra undantag”, men någon förklaring till varför värmepumpar undantas ges inte på hemsidan.

 

5 May 2014